Etusivu :: Selaa mökkejä :: Varausehdot

Varausehdot

Print

Noudatamme loma-asuntojen varaamisessa seuraavia ehtoja.
Ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut näissä sopimusehdoissa mainitun ennakko- eli varausmaksun.

Varaaminen:
Mökit varataan puhelimitse: 05-4117722 tai sähköpostitse: saimaatours@saimaatours.fi tai postitse: Saimaatours, Kirkkokatu 10, 53100 Lappeenranta. Lyhin vuokra-aika on yksi viikko, ellei toisin ole mainittu. Vaihtopäivä on lauantai.

Maksun suorittaminen:
Tehtyään varauksen saa asiakas laskun/vahvistuksen sekä pankkisiirtolomakkeet maksua varten. Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun, joka on puolet vuokrasta. Ennakkomaksun yhteydessä peritään 15 euron suuruinen toimitusmaksu. Ennakkomaksu on suoritettava 7 vrk:n kuluessa vahvistuksen päivämäärästä. Loppusuoritus on maksettava ilman kehoitusta vähintään 6 viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista.

Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin 6 viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista, on vuokra kokonaisuudessaan maksettava heti.

Vahvistuksen/laskun yhteydessä saa asiakas loma-asunnon omistajan nimi- ja osoitetiedot tai ajo-ohjeet lomakohteeseen.

Tarvittaessa on asiakkaan esitettävä kuitti suoritetusta maksusta loma-asunnon omistajalle.

8% alennus vuokrahinnasta:
Myönnämme 8% alennuksen niille asiakkaille, jotka maksavat koko vuokran samalla kertaa 7 vuorokauden kuluessa vahvistuksen päiväyksestä. Alennus koskee kuitenkin vain varauksia, jotka on tehty vähintään 6 viikkoa ennen vuokra-ajan alkua.

Peruutukset:
Peruutus on tehtävä aina kirjallisesti, laskun maksamatta jättäminen ei kelpaa peruutukseksi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on tullut varaamoon. Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa aikaisemmin kuin 21 päivää ennen vuokra-ajan alkamista, pidätetään peruutuskuluina 70 euroa/varaus sekä toimitusmaksu. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 päivää ennen vuokra-ajan alkamista, veloitetaan koko vuokra.

Mikäli varaus perutaan ennen vuokra-ajan alkamista varauksen jälkeen sattuneen äkillisen sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta, joka on kohdannut vuokralaista tai hänen lähiomaistaan, on hänellä tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin vähennettynä toimitusmaksulla ja peruutuskuluilla. Tapahtumasta on ilmoitettava varaamoon viipymättä ja esitettävä siitä lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys.

Mikäli edellämainituista syistä johtuva peruutus tapahtuu vuokra-aikana, ei vuokraa makseta takaisin. Jos asiakas haluaa muuttaa loma-asuntoa tai vuokra-aikaa, pidetään tätä aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Varaamon oikeus peruuttaa varaus:
Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure), voi varaamo perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Force majeure -esteen takia irtisanotusta varauksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Oleskelu kohteessa:
Loma-asuntojen viikkovuokraan sisältyy loma-asunnon vapaa käyttöoikeus sekä rannan, saunan ja soutuveneen käyttöoikeus, ellei kyseisen loma-asunnon kuvauksessa ole muuta mainittu. Loma-asuntoon sisältyy kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, polttoaine lämmitykseen, ruoan valmistukseen ja valaistukseen. Polttopuita ei välttämättä ole pilkottu etukäteen. Asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet.

Loma-asunnon siivouksesta vuokra-aikana ja sen päättyessä vastaa asiakas. Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu, on omistajalla oikeus periä vähintään 70 euron suuruinen siivousmaksu.

Loma-asunto on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 alkaen lähtöpäivään klo 12.00 saakka.

Vahingot:
Asiakas on velvollinen korvaamaan loma-asunnolle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan loma-asunnon omistajalle.

Henkilömäärä:
Loma-asuntoa ei saa käyttää useampi henkilö kuin loma-asunnon esittelyssä on mainittu. Mahdollisista vuodemäärän ylittävistä yövieraista on sovittava erikseen loma-asunnon omistajan kanssa. Omistajalla on oikeus periä lisähenkilöistä kohtuullinen korvaus, vaikka lisävuoteita ei pystyttäisikään tarjoamaan.

Teltan, asuntovaunun tai -auton käyttö loma-asunnon alueella ilman omistajan lupaa on kielletty.

Lemmikkieläinten tuontiin loma-asunnolle on saatava loma-asunnon omistajan suostumus.

Valitukset:
Kaikki loma-asuntoon liittyvät valitukset on esitettävä viipymättä loma-asunnon omistajalle tai hänen edustajalleen. Mikäli asiaan ei tule korjausta, on valitus tehtävä viipymättä varaamoon, minkä jälkeen mahdollinen korvausvaatimus voidaan esittää, ellei korjausta tähän mennessä ole tapahtunut. Korvausvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja sen on oltava varaamossa viimeistään 30 päivän kuluttua vuokra-ajan päättymisestä. Varaamon korvausvastuu rajoittuu korkeintaan mökkivuokran suuruiseen summaan. Varaamo ei voi ottaa vastuuta mahdollisesta ulkopuolisen aiheuttamasta rakennus- yms. melusta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin sivuston tiedoissa.

Ylös